Szkolenie BHP – kogo obejmują? Jak przebiegają?

Szkolenie BHP – kogo obejmują? Jak przebiegają?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to bardzo ważne zagadnienia, z którymi pracodawca musi zapoznać swoich pracowników. Jest to zespół norm, który obejmuje wszystkie zalecenia, aby praca była jak najbardziej bezpieczna, aby zminimalizować ryzyko wypadków i wiedzieć, jak zachowywać się w kryzysie. Oczywiście szkolić powinni się nie tylko pracownicy, lecz także pracodawcy, dlatego dostępne jest również szkolenie dla osób kierujących pracownikami. Jak to wszystko przebiega? Odpowiadamy w artykule.

  1. Kurs BHP – przebieg

Pracodawca ma obowiązek wysłania pracowników na kurs BHP. Jest to konieczne, ponieważ nie mogą oni wcześniej zostać dopuszczeni do pracy na swoich stanowiskach. Przeprowadzane są one w zależności od preferencji – albo przez samego pracodawcy, albo przez wyznaczonego przez niego pracownika, który zna temat, albo też przez wyznaczone pracownika służby BHP. Najważniejsze, aby prowadzący miał jak największą wiedzę. Coraz częściej pracodawcy decydują się także na wynajęcie firmy zewnętrznej lub zakup szkoleń BHP online. 

Aktualnie można przeprowadzać online zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe, wcześniej można było przeprowadzać w sieci tylko drugie z wymienionych. Zmieniło się to natomiast na czas pandemii i nadal obowiązuje. 

Szkolenie wstępne jest szkoleniem dzielącym się na ogólne i stanowiskowe. Pierwsze z nich to szkolenie, które zapoznaje pracowników z tym, jak wygląda zagadnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w normach, jak powinno się wykonywać swoje obowiązki, by było to najbardziej bezpieczne, przeprowadzane jest również szkolenie przeciwpożarowe, w którym kursanci dowiadują się, jak powinni się zachować w czasie ewakuacji, jak używać narzędzi pomocnych w walce z pożarem itd. Szkolenie ogólne obejmuje również często kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki temu pracownicy mają wiedzę o tym, jak zachowywać się w kryzysie, co w razie nieprzyjemnych wydarzeń sprawia, że nie panikują i mogą logicznie działać. 

Szkolenie stanowiskowe jest równie ważne. Przeprowadza je zazwyczaj osoba na tym samym stanowisku albo kierownik danego pracownika. Zdarza się, że jest to także pracodawca. Jak sama nazwa wskazuje szkolenie obejmuje zagadnienia związane stricte ze stanowiskiem pracy. Pracownik zazwyczaj poznaje ergonomiczne aspekty oraz narzędzia, na których będzie pracować. 

  1. Szkolenia dla osób kierujących pracownikami

Nie tylko pracownicy powinni się szkolićw tym zakresie. Szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami jest równie ważne. Zazwyczaj przeprowadzane jest co 5 lat i obejmuje nie tylko zagadnienia BHP, lecz także ocenę zagrożeń w miejscu pracy, poznawanie ryzyka związanego z nimi, sposobów na minimalizowanie ryzyka oraz tego, jak chronić swoich pracowników przed tego rodzaju zagrożeniami. Aby przekazywać wiedzę dalej, pracodawca również musi aktualizować i odświeżać swoją wiedzę. Dzisiaj oczywiście takie osoby mogą to zrobić również online, co jest bardzo wygodną formą tego rodzaju nabywania wiedzy.

Powrót do góry