Szkolenie BHP dla pracowników – kiedy je wykonać?

Szkolenie BHP dla pracowników – kiedy je wykonać?

Każdy pracodawca ma prawny obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z jego elementów są cyklicznie przeprowadzane szkolenia BHP, które powinien odbyć każdy pracownik. Sprawdź, w jakim terminie należy zorganizować szkolenie wstępny, a kiedy powinno odbyć się szkolenie okresowe.

Szkolenie BHP wstępne

Zanim pracownik rozpocznie pracę na nowym stanowisku, pracodawca powinien zadbać o jego właściwe przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu wykonuje się tzw. szkolenie wstępne, które celem jest wprowadzenie nowego pracownika w zasady bezpieczeństwa obowiązuje na jego stanowisku. 

Co ważne, takie szkolenie wstępne nie jest konieczne, gdy pracownik rozpoczyna pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował wcześniej – w innej firmie.

Samo szkolenie wstępne składa się z dwóch części:

  • szkolenie wstępne ogólne,
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy.

Podczas samego szkolenia, pracownik zapoznaje się podstawowymi przepisami BHP, które dotyczą wszystkich pracowników, zasadami obowiązującymi u danego pracodawcy (ogólnymi i obowiązującymi na danym stanowisku), a także uczy się udzielania pierwszej pomocy. 

Przykładem takiego szkolenia jest szkolenie BHP Rzeszów cyklicznie organizowane przez BHP Center.

Szkolenie okresowe BHP

Drugim typem szkoleń BHP są szkolenia okresowe, które przeprowadzane są w celu zaktualizowania i ugruntowania już posiadanej wiedzy. 

W zakresie teoretyczno-praktycznym kursy okresowe nie różnią się wiele od kursów wstępnych. Kursanci przypominają sobie zarówno ogólne zagadnienia teoretyczne, jak i uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Takie szkolenie odbywają się najczęściej w formie kursów i muszą je odbywać pracodawcy, kierownicy i brygadziści (co 5 lat), pracownicy na stanowiskach robotniczych (co 3 lata), pracownicy inżynieryjno-techniczni (co 5 lat) i pracownicy biurowi (co 6 lat).

Co ważne, szkolenie okresowe BHP powinno być zakończone egzaminem, którego celem jest weryfikacja wiedzy zdobytej przez kursanta podczas samego kursu. Egzamin ten powinien zostać przeprowadzony przez organizatora szkolenia po zakończeniu szkolenia.

Kurs BHP poza godzinami pracy

Jeśli pracodawca nie ma możliwości organizacji szkolenia okresowego w godzinach pracy pracownika to może się ono odbyć poza godzinami pracy. Samo szkolenie należy uznać wówczas czas pracy, czyli przysługuje za nie wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny. Organizacją szkoleń BHP zajmuje się między innymi firma BHP – Center z Rzeszowa.

Powrót do góry