Jakie są organizowane kursy i szkolenia we Wrocławiu?

Jakie są organizowane kursy i szkolenia we Wrocławiu?

Szkolenia wstępne i okresowe to nieodłączny element pracy czy prowadzenia firmy. Musisz nie tylko uczestniczyć w tych kursach, ale również je organizować – jeśli jesteś odpowiedzialny za grupę osób. Dzięki temu masz pewność, że otrzymali niezbędną wiedzę, która pozwoli im w bezpieczny sposób wykonywać poszczególne obowiązki zawodowe. Sprawdź, jakie najczęściej kursy i szkolenia najczęściej odbywają się we Wrocławiu.

4 najpopularniejsze kursy i szkolenia we Wrocławiu

Jeszcze przed wyborem konferencji, kursów bądź szkoleń zwróć uwagę na to, kto się tym zajmuje. Ważne jest to, żebyś ufał profesjonalistom, którzy będą wiedzieli, jakie informacje trzeba przekazać uczestnikom. Oczywiście niezbędne jest też dostosowanie do lokalizacji, gdzie ma odbyć się takie szkolenie. Dlatego dobrym przykładem jest Bhp-center Wrocław, czyli jedna z firm działających w stolicy Dolnego Śląska.

Skoro wiesz już, kogo warto wybrać, to teraz przekonaj się, jakie są najczęściej wybierane kursy i szkolenia we Wrocławiu.

Szkolenia wstępne z zakresu BHP

Szkolenia wstępne muszą być przeprowadzone dla nowych pracowników – to jeden z obowiązków pracodawcy. Dlatego nowo zatrudniona osoba musi najpierw ukończyć ten kurs, a dopiero później może przystąpić do pracy. Pamiętaj, że dotyczy to również stażystów i praktykantów.

Dzięki szkoleniu wstępnemu pracownicy otrzymają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Zapoznają się także z ryzykiem zawodowym, środowiskiem pracy oraz przepisami, które obowiązują u konkretnego pracodawcy. Niezbędnym elementem jest też wiedza o sposobach ochrony przed czynnikami ryzyka.

Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe odbywają się z różną częstotliwością – dostosowaną do zajmowanego stanowiska. W przypadku pracowników administracyjno-biurowych czas ten wynosi 6 lat. 

Zauważ, że szkolenia okresowe są bardziej szczegółowe w porównaniu do wstępnych. Poza tym są przygotowane z myślą o zagrożeniach, specyfice i ryzyku związanych z zajmowanym stanowiskiem. Jeśli chodzi o pracę przy komputerze, to szkoleniowcy kładą nacisk na odpowiednią ergonomię, przygotowanie stanowiska pracy oraz najczęstsze choroby zawodowe.

Szkolenia przeciwpożarowe

O bezpieczeństwie zakładu pracy decydują pracownicy, dlatego tak ważne są szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W końcu kluczowe znaczenie ma to, żeby wiedzieli, jak należy zachować się w określonych sytuacjach. Kursy i szkolenia we Wrocławiu z PPOŻ obejmują też znajomość przepisów, wiedzę dotyczącą reagowania w wypadku pożaru oraz unikania zagrożeń.

Szkolenia z pierwszej pomocy

Tak naprawdę każdy pracownik powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy. We Wrocławiu są przeprowadzana kursy oraz szkolenia, które mają nauczyć, jak należy postępować w razie zasłabnięcia, wypadku czy innej sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu. Poza tym program obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Z kursu pracownicy dowiedzą się m.in. jak ocenić stan poszkodowanego oraz wezwać pomoc medyczną w prawidłowy sposób.

Powrót do góry