Czy można otrzymać leasing bez BIK?

Czy można otrzymać leasing bez BIK?

Powszechnie przyjęło się uważać, że brak potwierdzonej historii kredytowej lub zadłużenie przedsiębiorstwa albo osoby prywatnej jest równoznaczne z niemożnością uzyskania leasingu. Jednak niektóre firmy leasingowe decydują się w takich przypadkach na pozytywną weryfikację wniosków i gwarantują korzystne warunki finansowania.

Co warto wiedzieć o BIK?

Firmy leasingowe stosują różne metody sprawdzania informacji o swoich klientach. Najczęściej sięgają do bazy Biura Informacji Kredytowej, która udostępnia dane na temat wszelkich zobowiązań kredytowych klienta. Znajdują się tam informacje zarówno o spłatach terminowych i bez zaległości, jak i te o opóźnieniach w spłacie. 

Istnieją też inne źródła informacji:

  • BRKN, czyli Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych prowadzony przez Związek Banków Polskich; 
  • BIG InfoMonitor, który ujawnia informacje gospodarcze o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców; 
  • ERIF BIG to biuro posiadające dane o dłużnikach i płatnikach, z informacjami na temat zadłużonych figurujących w spisie Grupy Kapitałowej KRUK.

Leasingodawcy korzystają także ze swoich wewnętrznych zbiorów danych, jednak samo pojęcie leasingu bez BIK odnosi się tylko do pierwszych czterech wymienionych baz. Ogólnie dostępnym źródłem jest również KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów. Zawiera on dane o długach firm i przedsiębiorstw zalegających ze spłatą wobec innych podmiotów gospodarczych. Te informacje – w przeciwieństwie do BIK, które jest dostępne wyłącznie dla banków i firm zajmujących się finansowaniem – KRD jest dostępne dla każdego. 

Weryfikacja obejmuje nie tylko firmę, ale także jej reprezentantów. Przeprowadza się ją zarówno w odniesieniu do nowych podmiotów gospodarczych, jak i tych już działających na rynku.

Czy ze złą historią kredytową można otrzymać leasing?

Każda firma leasingowa prowadzi własną politykę w zakresie przyznawania leasingu bez BIK. Najczęściej nie jest to związane z możliwością przeoczenia informacji o zadłużeniu klienta, te bowiem pozostają w bazach nawet kilka lat po wygaśnięciu umowy kredytowej. 

Wbrew pozorom nie musi to stanowić przeszkody, a klienci bez pozytywnej weryfikacji kredytowej mogą uzyskać finansowanie maszyn budowlanych i rolniczych, wózków widłowych, samochodów czy urządzeń. 

Większy problem stanowi leasingowanie przedmiotów trudnozbywalnych, takich jak meble czy sprzęt komputerowy. Jednak i tutaj zainteresowany może liczyć na przychylne rozpatrzenie wniosku. Wszystko zależy od konkretnego leasingodawcy, dlatego warto sprawdź korzystną i przystępną ofertę na leasing bez BIK.

Powrót do góry